تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - ضرب المثل هایی درباره ازدواج

1.      هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت كن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی)

2.      مردی كه به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوكری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی )

3.      لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی )

4.      زنی سعادتمند است كه مطیع " شوهر"  باشد. ( ضرب المثل یونانی )

5.      زن عاقل ، با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی )

6.       زن مطیع ، فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی)

7.      زن و شوهر اگر یكدیگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می كنند. ( ضرب المثل آلمانی )

8.      داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضرب المثل لهستانی )

9.      دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضرب المثل ایتالیایی)

10.  دو نوع زن وجود دارد؛ با یكی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر. ( ضرب المثل ایتالیایی )

11.  در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق كن . ( ضرب المثل آذربایجانی )

12.  ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

13.  ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است . ( ضرب المثل فرانسوی )

14.  با همسر خود مثل یك كتاب رفتار كنید و فصل های خسته كننده او را اصلاً نخوانید . ( سونی اسمارت)