تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - 5 فرمان پیتر سنگه

5 فرمان پیتر سنگه

یکشنبه 1391/11/29 23:34نویسنده : رحیم کاوه

 
پیتر سنگه پنج اصل را در ارتباط با ایجاد سازمان یادگیرنده بیان می كند كه عبارتند از:
 1- تواناییهای فردی
 2- مدلها و الگوهای ذهنی
 3- چشم انداز و آرمان مشترك
4- یادگیری جمعی
5- تفكر سیستمی

1-    تواناییهای فردی: این فرمان ٬ اشتیاق است. تصویری منطقی است از نتایجی كه افراد انتظار دارند به عنوان فرد كسب كنند . قابلیت های فردی چیزی فراتر از مهارتهای اكتسابی و قدرت رقابت است ٬ گرچه این توانایی را میتوان بر این دو بنا نهاد . معنای توانا بودن٬ داشتن نگرش خلاق به زندگی و خلاق و فعال زیستن و نه منفعل بودن است. تسلط و تواناییهای شخصی یكی از اركان اساسی در سازمانهای یادگیرنده است. افرادی كه از تواناییهای قابل توجهی برخوردارند ٬ مشخصات ویژه ای از خود نشان می دهند. آنها احساسی ویژه و خاص دارند كه در زیر سطح اهداف و مقاصد ظاهری ٬ عمل می كند. برای چنین افرادی ٬ مطلوب و هدف چیزی بسیار فراتر از یك كشش و میل ساده برای دستیابی به ایده آل است.

 آنها واقعیت های موجود را به عنوان دوستان و نه دشمنان خود ٬ تلقی میكنند٬ آنان فرا گرفته اند كه چگونه با جریان تغییر همسو شوند و آن را بدرستی درك كنند و نه آنكه در مقابل آن مقاومت نشان دهند . كنجكاوی عمیق آنها ناشی از میل به دریافت و شناخت هر چه بهتر و دقیق تر حقایق موجود است. احساس تعلق خاطر به دیگران و مسئولیت در قبال زندگی خویش دارند. خود را درون جریان بزرگی احساس می كنند كه اگر چه به تنهایی كنترلی بر آن ندارند ولی با خلاقیت می توانند بر آن تاثیر بگذارند و در نتیجه هویتی مستقل برای خود قائلند و هیچ چیزی را بكلی فدای چیز دیگری نمی كنند . افرادی كه تواناییهای فردی ممتاز و سرشاری دارند ٬ همواره در حال فراگیری هستند . آنها هرگز از حركت باز نمی ایستند و هیچ مقصدی آنها را بكلی ارضا نمی كند. شاید معنی لغوی تواناییهای فردی این سوء تفاهم را ایجاد كند كه مفهومی دیگر به دنبال این عبارت است. اما باید بخاطر داشت كه بدست آوردن توانایی یك فرایند است.فرایندی كه ناظر به چیزهایی است كه در انسان وجود ندارد در نتیجه متوقف به دانسته ها نیست و در تمامی طول زندگی ادامه دارد . دغدغه جهل و توانایی همواره با چنین انسانی است و او پیوسته در حال آموختن و رفع نقاط ضعف خود است. بنابراین رشدی فراگیر٬ به همراه اعتماد به نفس همیشه با او هستند.
2-
    مدلها و الگوهای ذهنی : الگوهای ذهنی فرمان مهارت های تامل و بررسی است. مدیران باید یاد بگیرند كه تنها مدلی از واقعیت نزد آنان است كه بر پایه فرضیاتی انتخاب شده و شكل گرفته است. در غیر این صورت قادر نیستند تصویری جامع از محیط پیرامون خود به دست آورند. اگر چنین وضعیتی رخ دهد بدیهی است كه نمی توانند مهارت لازم برای تحقیق و جستجو در نظرات و نگرشهای دیگران را بدست آورند و بدین ترتیب محدودیتی بزرگ بر سر راه اعمال و تفكر خود ایجاد می كنند نقش مدلهای ذهنی كه در واقع ادراك ما را شكل می دهند به هیچ عنوان در مدیریت كمتر از علم تجربی نیست. مدلهای ذهنی را بطور مطلق نمی توان غلط یا درست دانست مدلها اصولا" برای ساده سازی مسائل پیچیده ای پدید می آیند. بر این اساس مشكل زمانب بروز می كند كه بطور ناخود آگاه پشتوانه ی رفتار و اعمال قرار گیرند.بعبارت دیگر مدلی كه برای تفسیر و ساده سازی پدیده ها ساخته می شود حقیقت عینی فرض شود و هیچ سعی و تلاشی در جهت تصحیح آن صورت نگیرد. بدیهی است مدلی كه اصولا" در بوته ای از آزمایش قرار نمی گیرد تغییری نخواهد كرد .در حالیكه جهان پیوسته در حال تغییر است و این ثبات در مدل ذهنی سبب می گردد كه فاصله ما بین تصورات و واقعیت روز به روز بیشتر شود.
3-
    چشم انداز و آرمان مشترك : چشم انداز مشترك ٬ توجه به اهداف مشترك را برمی انگیزد٬ همانگونه كه آرمان فردی تصویری است در دل و روح انسان از آنچه مطلوب و منتهای آرزوهاست. چشم انداز مشترك پاسخ به این نیاز است كه ما چه چیز را می خواهیم خلق كنیم . آرمان مشترك تصویری است كه با توسعه تصویر مشترك در مورد آینده مورد انتظلرشان و راههای عملی رسیدن به این آینده ٬ در گروه یا سازمان خود نوعی تعهد ایجاد كنند. آرمان نباید منفی باشد. بسیاری از آرمانها ناظر به وقایع و پدیده های بیرونی هستند. آرمانهای منفی به ندرت قادر به ایجاد خلاقیت و نوآوری هستند. آرمان مشترك برای ایجاد سازمان فراگیر٬ عنصری حیاتی است. زیرا انرژی لازم برای فرا گرفتن تامین می كند.
4-
    یادگیری جمعی: یادگیری جمعی حائز اهمیت بسیار است چرا كه تیمها و نه افراد ٬ سنگ بنای یادگیری در سازمانهای مدرن را تشكیل می دهند . تا زمانی كه تیم ها یاد نگیرند٬ سازمان نیز قادر به یادگیری نخواهد بود. یادگیری جمعی عبارتست از فرایندی كه طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود كه نتایج حاصله آن چیزی باشد كه همگان واقعا" طالب آن بوده اند. این یادگیری بر یك قاعده استوار است و آن قاعده آرمان مشترك است و در عین حال ركن اصلی دیگر ٬ قابلیت های شخصی است. چرا كه گروههای توانا از افراد توانا تشكیل شده اند. درون سازمانها یادگیری جمعی دارای سه بعد اساسی است. ابتدا نیاز شدیدی به تفكر عمیق راجع به مفاهیم پیچیده وجود دارد. در اینجا تیم ها باید فرا بگیرند كه چگونه می توان از این بالقوه بهره گرفت. باید فهمید كه تعداد زیادی ذهن می تواند بیش از یك ذهن موثر باشد . دوم ٬ نیاز به اقدامی نو و هماهنگ است. تیم های ورزشی و گروههای موسیقی ٬ نمونه های بسیار مناسبی از عملكرد مستقل و در عین حال هماهنگ افراد را نشان می دهند. سومین نكته ٬ نقش اعضای تیم در سایر تیم هاست. بدین ترتیب یك تیم یادگیر ٬ بطور مستمر از طریق گسترش توانایی ها و قابلیت های فراگیری جمعی ٬ سایر تیمها را تغذیه می نماید.
5-
    تفكر سیستمی : تفكر سیستمی سنگ بنای تمامی پنج فرمان یادگیری است. این پنج فرمان باید به صورت یك كل واحد دیده شوند. البته اصولا" یكپارچه سازی ابزار جدید بسیار دشوارتر از به كارگیری آنها به صورت مجزا است اما نتیجه عمل بسیار قابل توجه است. به همین علت است كه تفكر سیستمی به عنوان پنجمین فرمان معرفی می شوند . تفكر سیستمی باعث می شود كه سایر نظمها و قواعد ٬ تدابیر مجزایی نباشند . تقویت هر یك از نظمهای دیگر به صورت مستمر این مطلب را مشخص می كند كه توان كل مجموعه بیش از مجموع توانهای اجزایش خواهد بود. افراد با تفكر سیستمی می توانند تغییر و بهم پیوستگی را بهتر درك كنند٬ پدیده ها را در كل ببیند و با نیروهایی كه پیامدهای كارهای آنها را تشكیل می دهند برخوردی موثر داشته باشند .

تفكر سیستمی به ما می آموزدكه چیزی در بیرون سیستم كه سبب بروز مشكلات باشد وجود ندارد. باید دانست كه تمامی اسباب و علل مسائل در درون سیستم نهفته است و جزئی از آن است . تفكر سیستمی راه و روشی برای كل نگری است . چارچوبی كه تاكید آن بر دریافت روابط داخلی پدیده هاست و نه شناسایی تك تك آن ها . ادراك الگوهای تغییر و تحول است و نه شناختی ایستا.

برچسب ها: پیتر سنگه ، ایجاد سازمان یادگیرنده ، سازمان یادگیرنده ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 1391/11/29 23:40

 
سه شنبه 1391/12/1 08:47
دلگیـــر " نبــاش!

دلـــت کــه " گیـــــر " بــاشـد؛

رهـــا نمـی شــوی.....!

یــادت بــاشد :

"خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را

بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ..
کاش وقت داشتم مطالب وبت و می خوندم مطمینن آموزندست
یکشنبه 1391/11/29 22:44
pسَلآمـ...

بِهـ مَنَمـ سَر بِزَن...

رآستیـ لُطفا وِبَمو بِخونـ... بَعد نَظَر بِدِهـ...

وِبِتَمـ خِیلِیـ قَشَنگِهـ

اینـ یـهـ دَعوَتنآمَستـ...


www.masuodsms.ir

www.alamdaran-rey.blogfa.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.