تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - نظریه های رهبری تحول گرا

نظریه های رهبری تحول گرا

چهارشنبه 1392/05/9 15:30نویسنده : رحیم کاوه

 

در زمینه نظریه رهبری تحول گرا چهار اثر برجسته با توجه به ویژگی های هر یک مورد بررسی قرار می گیرد:

1-              نظریه های رهبری تحول گرا بارنز: از نظر بارنز (1978) ، رهبری تحول گرا فرایندی که در آن رهبران و پیروان همواره در تلاشند تا توان روحی و قوای انگیزشی یکدیگر را به سطح بالاتری ارتقا دهند. ازاین منظر ، تاثیر و تاثر رهبران و پیروان بر یکدیگر ، پدیده ای متقابل و دو جانبه است ؛ در حالی که رهبران تا به تعبیر مازلو[1] ، مراتب بالاتری از سطوح انگیزشی پیروان را تحریک و فعال کنند. ارتقای قوای انگیزشی پیروان نیز متقابلا بر درجه اقتدار و توان روحی رهبران اثر می گذارد. بارنز مفهوم رهبری تحول گرا را نقطه متقابل رهبری تعامل گرا عنوان می کند. در فرایند رهبری تعامل گرا ، رهبر در تلاش است تا پیروان را به منظور تامین حداکثر منافع شخصی خویش برانگیزاند. بدین منظور ، رهبر معیار های روشنی را برای حسن عملکرد و کارکرد ایده ال ، پیش روی پیروان می نهد و سپس در ازاء تحقق آن ، امتیازات و پاداش های مناسبی را برای پیروان منظور می کند.

2-              نظریه رهبری تحول گرا باس: بر خلاف نظر بارنز ، که دو مفهوم رهبری تعامل گرا و تحول گرا را مانعه الجمع و در حد نهایی و متضاد یک طیف قلمداد می کرد ، باس (1999. 1985) بر این نظر بود که رهبر در موقعیتی تعامل گرا و در موقعیتی دیگر می تواند تحول گرا باشد و سپس رهبری تحول گرا را مکمل رهبری تعامل گرا قلمداد کرد. باس بر این نظر بود که رهبران تحول گرا از توجه به نیاز های موجود و پیش پا افتاده پیروان پا را فراتر می نهند و همواره سعی می کنند تا با نفوذ به عمق باور افراد ، ساختار سلسله مراتب نیاز های پیروان را به گونه ای دستخوش دگرگونی و تحول قرار دهند که به هر چه فعال تر شدن نیاز های برتر آنان بینجامد و موجبات تکاپو و درخشش عملکرد آنانرا فراهم سازد. باس (1999) رهبری تحول گرا را چنین توصیف کرد: رهبری تحول گرا به عملکرد رهبری اطلاق می شود که در صدد است از طریق نفوذ آرمانی (کاریزما) ، الهام بخشی ، تحریک فرهیختگی و باحمایت های توسعه گرا ، پیروان را در مداری فراتر از منافع زود گذر شخصی به حرکت وادارد. این رهبری پیروان را به گونه ای ارتقا می دهد که به سطوح بالاتری از ارشدیت و آرمان ها دست یابند. اهتمام فراوانی را برای رسیدن به دستاورد های برتر و احراز خود شکوفایی به کار بندند و به تعالی سازمان و جامعه بیندیشند. در این راستا دو عامل نفوذ آرمانی و الهام بخشی زمانی فرصت ظهور خواهند یافت که رهبر بتواند چشم انداز نوید بخشی را برای آینده ترسیم کند ؛ روش رسیدن به این چشم انداز آرمانی را مشخص کند؛ الگوی هدایت گری را به دیگران ارائه دهد ؛ استاندارد های بالایی را برای دیگران تعریف کند و سرانجام عزم و اطمینان راسخ خود را به نمایش گذارد. تحریک فرهیختگی پیروان زمانی حاصل می شود که رهبر ، آنان را برای رسیدن به ابتکار عمل ها و خلاقیت های سازنده یاری دهد. حمایت توسعه گرا زمانی به منصه ظهور می رسد که رهبر توجه کافی به مراتب نیاز پیروان به منظور دستیابی به رشد بیشتر مبذول دارد و از هرگونه راهنمایی و حمایت در این خصوص دریغ نورزد. براین اساس ، رهبر تکالیفی را بر عهده پیروان می گذارد که از جهات گوناگون متضمن رشد آن ها باشد. از نظر باس (1999) مراتب تحول گرا را می توان بر حسب تاثیری که هر رهبر در پیروان برجای می نهد مورد اندازه گیری قرار داد. در رهبری تحول گرا است که باس براین نظر است که پیروان ، همواره از احساسات شایانی برخوردارند ، که دربردارنده اعتماد ، تمجید ، وفاداری و احترام وافر نسبت به رهبری است. باس براین نظر است که رهبران تحول گرا از سه طریق به انجام این مهم دست می یابند: 1- ارتقا بخشیدن به درجه آگاهی پیروان در خصوص اهمیت و ارزش اهداف آرمانی مورد نظر. 2- وادار ساختن پیروان به این که منافع سازمان را از منافع شخصی خود فراتر قرار دهند. 3- حرکت دادن پیروان به سمت تحقق نیاز های برتر و عالی(باس ، 1999).[1] -Maslow

1-    نظریه رهبری تحول گرا بنیس و نانوس: در تحقیقی گسترده و میدانی ، که طی آن عملکرد 90نفر از رهبران پویا و کار آمد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته بود بنیس و نانوس(1985) چهار رویکر به مثابه وجوه مشترک کیفیت عمل این رهبران مطرح کردند که عبارتند از: 1- تمامی رهبران مورد مطالعه ، چشم انداز روشن و نوید بخشی را فرا روی سازمان خویش نهاده و در صدد بوده اند تا انرژی جمعی اعضای سازمان را در جهت رسیدن به چشم انداز مورد نظر هماهنگ و هدایت کنند. 2- رهبران تحول گرا همواره در صدد بوده اند تامراتب تعهد و دلسوزی اعضای سازمان را در خصوص پیشبرد برنامه مورد نظر ، فزونی بخشند و اعتماد قلبی آنان را نسبت به موفقیت این برنامه ها جلب کنند. 3- رهبران مورد مطالعه همواره کوشیده اند تا تصویر مثبت و خوشایندی را از قابلیت ها و توانمندی های خویش به نمایش گذارند و خود را از هر نظر وقف انجام دادن ماموریت ها و پیشبرد اهداف سازمانی جلوه دهند. 4- رهبران مورد مطالعه توانسته اند با برقراری حالت اعتماد عمومی در سطح سازمان به نوع انسجام مطلوب سازمان ، دست یابند.

4- نظریه رهبری تحول­گرا تی چی و دیوانا: تی چی و دیوانا (1990) با تمرکز بخشیدن به تلاشهای تحقیقاتی خود بر چگونگی تغییر و تحول در شاکله کلان سازمان ها ، فرایند خاصی را شامل سه مرحله متمایز ارائه کرده اند: 1- نمایان ساختن مراتب نیاز سازمان به تغییر و تحول: رهبران تحول گرا به مثابه بانیان ومبتکران اصلی تغییر و تحول در صدد خواهند بود تابا برهم زدن خواب خوش اعضای سازمانی ، تداوم وضعیت موجود را از هر نظر زیانبار و غیر قابل تحمل جلوه دهند و در عین حال ، مراتب نیاز واقعی سازمان را به تغییر و تحول نمایان سازند. 2- چشم انداز: یک چشم انداز مطلوبی به مثابه نقشه راهنما برای هدایت گری حرکت سازمان به سمت هدف های آرمانی دارند. 3- نهادینه سازی تغییرات: رهبران تحول گرا خواهند کوشید با گزینش و به خدمت گرفتن متخصصان تمامی زنجیره های مفقوده را تکمیل ودر غایت تحول ، بافت انسانی بهتری را بر عرصه فعالیت های سازمانی حاکم کنند(استوار ، 1386). به زعم کانگر (1989) رهبری تیدیلی با تاکید و اهمیت دادن به دید گاه بلند رشد و توسعه افراد ، تفویض اختیار به زیر دستان و توانمند ساختن آن ها و به زیر سوال بردن مفروضات سنتی در حال تبدیل شدن به یک مدل متهور رهبری در سازمان ها تجاری است. برنارد ام چنین مطرح می کند که: « رهبری تحول گرا هنگامی اتفاق می افتد که رهبران علائق کارکنانشان را نسبت به خود ، افزایش دهند ؛ و همچنین هنگامی که رهبران آگاهی از اهداف و ماموریت گروه و پذیرش نسبت به آن ها ایجاد می کنند و نیز زمانی که رهبران کارکنانشان را برای جستجوی فراتر از منافع فردی شان در گروه تحریک و تشویق می کنند» (ایوانز[1] ، 1996).[1] -Evans


برچسب ها: نظریه های رهبری تحول گرا ، Transformational leadership theories ،
آخرین ویرایش: - -

 
شنبه 1393/07/5 23:59
با سلام و احترام

آقای کاوه با تشکر از اینکه مطالب بسیار ارزنده و کاملی در باره رهبری تحول گرا در سایتتون قرار دادین.

از اینکه وقتتونو می گیرم ،به این دلیل می باشد که بخشی از موضوع پایان نامه ام درباره رهبری تحول گرا می باشد و در جستجوهای اینترنت با سایت شما مواجه شدم که مطالب بسیار خوبی را درباره اش دیدم و می خواهم در مطالب پایان نامه ام از آنها استفاده کنم ولی شما منابع استفاده شده را در مطالب سایت قرار نداده اید که واقعا" به آنها در رفرنس نویسی نیاز می باشد.

آیا این امکان برای شما وجود دارد که مطالب را به همراه منابع برایم ارسال کنید؟!!!1

و اینکه با توجه به مطالب ،به نظر می رسد در سطح پایان نامه دانشگاهی باشد ،آیا امکان ارسال موضوع پایان نامه و اطلاعات مربوط به آن جهت درج در منابع پایان نامه ام وجود دارد؟!!!!

منتظر پاسخ شما هستم

با تشکر

اصغرپور

چهارشنبه 1392/06/20 17:11
با سلام؛ مطلب بسیار مفیدی بود. دست تان درد نکند.

نویسا باشید و پاینده.
چهارشنبه 1392/05/9 21:38
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت میتونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا من و بقیه بازدید کنندگان بتونیم هر روز بهت سر بزنیم محلی که وبلاگتو ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان ایران هست و پر بازدید ممنون
چهارشنبه 1392/05/9 16:37
چطوری؟ خوبی؟ چرا نمیای لینک وبلاگت رو توی سایتم ثبت کنی؟ چند بار برات نظر گذاشتم . هر بار بهت سرمیزنم مطالب جدید وبلاگت رو میخونم . وبلاگ جذابی داری.

منتظرتم
www.link.carlo.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.