تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - مطالب آبان 1393

مهارت گوش دادن (1)

جمعه 1393/08/30 14:04نویسنده : رحیم کاوه

 

گوش دادن شامل: شنیدن، فهمیدن و به خاطر سپردن است و عناصری مانند: تمرکز حواس و دقت در خوب گوش دادن باعث یادگیری بهتر و یادآوری مطالب می‌شود.

همانگونه که سخن با دیگران و خوب صحبت کردن احتیاج به تمرین و تکرار و رعایت روش‌های مناسب دارد، در گوش دادن نیز تمرین و رعایت نکاتی چند مفید و مؤثر است.

آنچه در گوش دادن به صحبت‌های دیگران، به ویژه آموزگار، والدین و سخنرانان مهم تلقی می‌شود، دقت، تمرکز حواس و همراهی کردن است تا مطالب خوب دریافت و درک شود.

برای گوش دادن مؤثر، باید فرد در خودش آمادگی جسمی و روحی ایجاد کند و به تقویت انگیزه برای یادگیری بیشتر و فهمیدن مطالب بپردازد. همچنین افزایش دانش و اطلاعات خود را ملاک قرار دهد و گفته‌های دیگران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بدان فکر کند و در مواقع لازم بازخورد دهد.

گوش دادن عبارت‌است از توجه کردن به صداهایی که با گوش شنیده می‌شود. در ارتباط بین فردی، گوش دادن فعّالانه چیزی بیش از شنیدن ساده است و شامل مشاهده کردن( با استفاده از سایر حواس) و درک کردن شنونده است، یعنی شنونده خود را در جای گوینده می‌گذارد تا بتواند وضعیت ذهنی او را درک کند؛  و لذا تنها نباید به لغاتی که گوینده به زبان می‌آورد گوش داد بلکه باید به معانی ورای آن‌ها نیز توجه کرد. اینکه شنونده تا چه حدی گفته‌های گوینده را درک می‌کند، از لغاتی که او انتخاب می‌کند، لحن کلام و پیام‌های غیرکلامی او مشهود است(مهارت ارتباطی بین فردی).

ما به چه چیزی گوش می‌دهیم؟

1.      واقعیات( ما باید واقعیات را از احساسات و نظرات افتراق دهیم).

2.      نظرات و احساسات.

3.      روش صحبت کردن و بیان مطالب توسط فرد.

4.      خُلقیات(غمگین یا خوشحال بودن گوینده). واکنش‌هایی که که فقط توسط اصوات ابراز می‌شوند(آه کشیدن، هیس کردن، سوت کشیدن و . . . ).

5.      معنی سکوت(بی تفاوتی، ترس، خجالت، خشم فروخفته، متوجه نشدن، غم و افسردگی).

6.       موضوعاتی که بیان نمی‌شوند.(آنچه گوینده را آزار می‌دهد ولی او آن‌ها را ابراز نمی‌کند).

تمام این‌ها را می‌توان در سه پیام فرستنده، خلاصه کرد:

A.      معانی لغوی و واقعی کلمات.

B.       معنی ورای معانی تحت‌اللفظی و لغوی کلمات: آنچه فرستنده تلاش دارد بگوید یا برساند؛ که درواقع همان معانی یا موضوعات نهفته و پنهان است(معانی اصلی گفته‌ها).

C.       آنچه فرستنده، راجع به خود، به عنوان یک فرد می‌گوید.

وقتی این سه پیام را خوب گوش کنیم، می‌توانیم به فهم و درک آن‌ها برسیم، آن‌گاه به اصل مطلب گوینده پی می‌بریم.

 


برچسب ها: خوب گوش دادن ، مهارت گوش دادن ، تعریف گوش دادن ،
آخرین ویرایش: جمعه 1393/10/19 11:31