تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - مطالب ابر استراتژی های رهبری تحول گرا

استراتژی های رهبری تحول گرا

یکشنبه 1392/06/10 22:22نویسنده : رحیم کاوه

 

در طی تحقیقاتی که ساگور ، لیتوود ، جانتزو پوپلین (نقل از لیتوود ، 1992) در بین سال های 1990 تا1992 انجام دادند ، استرا تژی دهگانه رهبری تحول گرا را اینگونه بیان نمودند: 1- اعضای سازمان نسبت اهداف آگاهی داشته و از بینش نو برخورددار باشند. 2- اعضای سازمان با جدیت فعالیت های سازمان را دنبال کنند و به تعهدات خارج سازمان توجه لازم را داشته باشند. 3- قدرت در سازمان با دادن مسئولیت به افراد بین اعضا سازمان ، تقسیم شود. 4- فعالیت های سازمان بایستی تفکیک شده و اعضا در جهت پیشرفت سازمان ، کمک نمایند. 5- ستاد رهبری بایستی در سازمان هابه نیاز ها و خواسته های اعضا توجه نماید ، 6- اعضای سازمان ایده های جدید خود را بیان کنند ، هم چنین درباره تحقیقاتشان بحث و تبادل نظر نمایند. 7-بین محیط کار و جامعه ارتباط لازم بر قرار باشد. 8- اعضای جدید از اهداف و فعالیت های آن سازمان مطلع شوند. 9- از اعضای سازمان بخواهند اگر ممکن است سعی کنند از بهترین ها باشند. 10- اعضای سازمان خود را مسئول سازمان بدانند ، نه فقط قسمتی یا کاری که بدان مشغول هستند.

با نگاهی به استراتژی های فوق الذکر نتایج زیر به دست می آید: 1- این نوع رهبری اهمیت به بینش و آگاهی اعضا می دهد و به این وسیله قدرت تفکر و خلاقیت را در اعضا پرورش می دهد ، که نتیجه آن عاید سازمان می گردد ، بدین صورت که وقتی اعضا از یک رشد فکری برخورد دار باشند ، کیفیت کار سازمان ها افزایش پیدا می کند. 2- اعضای سازمان در کارهایش جدیت و دقت عمل لازم را اعمال می کنند. 3- با تقسیم قدرت در سازمان از بروز روحیه استبداد گرانه سرپرستان جلوگیری می شود و هم چنین اعضا هم احساس شخصیت بیشتری ، می نمایند. 4- به وسیله تقسیم وظایف ، انجام کارها سرعت بیشتری به خود می گیرد که همین امر موجب کاهش هزینه در سازمان می گردد. 5- توجه به نیاز های اعضا موجب می شود نیاز های فیزیولوژیکی افراد ، ارضا شده ، و اعضا با خیال راحت به فعالیت خود در سازمان بپردازد. 6-جلب توجه مردم به اعضای سازمان موجب می شود که اعضای سازمان احساس کنند که در جامعه دارای منزلت اجتماعی اند و به شخصیت آنها احترام گذاشته می شود. 7- وقتی رهبر به اعضا اجازه بحث و تبادل نظر می دهد این کار دو نتیجه را در بر دارد ، یکی اینکه به نظر زیردستان توجه می شود و دیگر اینکه ایده های جدید زیردستان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات عادی و ناگهانی سازمان باشد. در بیان استراتژی های رهبری تحول گرا ، تیچی و دیوانا(1990) ، در مطالعه ای به منظور بررسی فرآیندی ، که طی آن رهبران تحول گرا در سازمان ها تغییر وتحول ایجاد می کنند ، دریافتند که این رهبران در فرایند تحول ، سه مرحله را طی می کنند:1- تشخصیص نیاز به تغییر و متقائد ساختن افراد کلیدی سازمان ، نسبت به جدی بودن این نیاز. 2- درگیر ساختن افراد کلیدی ، در توسعه یک دیدگاه و چشم انداز الهام بخش از آینده سازان. 3- به جنبش درآوردن تعهد افراد نسبت به دیدگاه جدید(مرحمتی ، 1382).


برچسب ها: استراتژی های رهبری تحول گرا ، Transformational leadership strategies ،
آخرین ویرایش: - -