تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - مطالب ابر چالش های پیش روی سازمان ها و رهبری تحول گرا

چالش های پیش روی سازمان ها و رهبری تحول گرا

پنجشنبه 1392/05/17 00:30نویسنده : رحیم کاوه

 

فولمر ، گیبز و گلدسمیت اشاره می کنند که جهانی شدن ، مقررات زدایی ، تجارت الکترونیک و تغییر سریع تکنولوژیک ، شرکتها را مجبور به ارزیابی مجدد روش فعالیت خودشان می‌کند. ناپایداری و پیچیدگی ممکن است قابلیت پیش بینی محیط را خیلی پایین آورد و بر نوع رهبری در حال ظهور در سازمان تاثیر بگذارد. در یک محیط ناپایدار ، سبک جدید مدیریتی که دارایی های نامشهود را قادر به توسعه و ظرفیت های پویا را قادر به فعالیت کند ، مهم است. سازمانها نمی‌توانند چنین ائتلاف مجدد استراتژیک را بدون تاکید بر یک رهبری تحول گرا خلق نمایند. گیبنز به پیچیدگی و کمیابی محیطی به عنوان عوامل خارجی تاثیر گذار بر شکل رهبری تحول گرا مورد نیاز ، توجه نمود(مطلبی اصل ، 2007). بعضی از نویسندگان تجاری معتقدند که چالش های شرکت ها در هزاره سوم ، این است که چطور سازمان ها رهبری شوند که مولد دانش و پرورش دهندة آن باشند ، چطور متکی به قضاوت و غریزه باشند ، چطور در یک دنیا با تعداد فزاینده‌ای از شرکت ها زندگی کنند. یک چالش بزرگ برای رهبران تحول گرا در هزاره سوم ، یافتن راههایی برای تشویق هر یک از کارکنان برای به فعل درآوردن پتانسیل‌های بالقوه آنهاست. یکی دیگر از چالش های پیش روی رهبران تحول گرا ، تنوع زیاد نیروی کار است. جوامع سازمانی شامل افرادی از کشورها و فرهنگ های گوناگون خواهد بود که ممکن است دارای ساختار ارزش ویژه‌ای باشند. بنابراین رهبران تحول گرا باید یاد بگیرند که باورها ، ارزشها ، رفتارها و فعالیتهای تجاری - رقابتی شرکتها را در نواحی و فرهنگهای متنوع شناسایی و ارزیابی کنند و نسبت به رشد و توسعه آن گام بردارند. چالش دیگر پیش روی رهبران تحول گرا این است که چطور هنجارهای ارزشی را برای هدایت فعالیت های شرکت و رفتار افراد تلقین کنند.

پاوار و ایستمن پذیرش رهبری تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم تسهیل کننده ظهور رهبری تحول گرا مورد توجه قرار داده اند. آنها پذیرش سازمانی رهبری تحول گرا را حدی تعریف کرده اند که یک سازمان به وظایف رهبری تحول گرا نظیر بیان چشم انداز ، تزریق ارزشها و ایدئولوژی جدید و پیوند دادن علائق فردی و جمعی پاسخ می دهد یا به آنها کمک می کند. بنابراین ناپایداری محیط خارجی ممکن است به پذیرش رهبری تحول گرا از طرف اعضای سازمان تاثیر بگذارد. زمانی که محیط خارجی ناپایدار و آینده سازمان در خطر است ، اعضای سازمان ممکن است به آسانی تلاش یک رهبر تحول گرا را از طریق معرفی تغییرات عمده برای انسجام مجدد شرکت قبول کنند. یک رهبر تحول گرای مؤثر باید بداند که رسیدن به موفقیت از طریق همکاری اعضای تیم امکان پذیر است. رهبران تحول گرا به چند دلیل موثر هستند: آنها قادرند هم پیروان خود را متحد کنند و هم اهداف و باورهای پیروان را تغییر دهند. رهبران تحول گرا تصویری از یک چشم انداز آینده را به پیروان خود ارائه می کنند. از آنجا که چنین رهبرانی قادرند یک چشم انداز روشن و مورد نیاز را شکل دهند ، احتمالا قادر به برانگیختن کارکنان برای مشارکت در آن چشم انداز هم هستند. رهبران تحول گرا زیردستان را برای انجام کار بیش از حد انتظار بر می‌انگیزانند. براساس نظر پاوار و ایستمن ، اثربخشی یک رهبر تحول گرا نتیجه سه عامل است ؛ موقعیت نسبی سازمان در پیوستار پذیرش سازمانی (پذیرش تغییر) ، درجه تطبیق فرایند تحول گرای لازم برای موفقیت سازمان و فرایند رهبری تحول گرای که در سازمان در حال اجراست و قابلیت های رهبران تحول گرا برای اجرای فرایند مناسب تحول‌آفرینی. انعطاف پذیری این اطمینان را می دهد که سازمان ظرفیت فعالیت پویا یا پاسخ سریع به شرایط رقابتی در حال تغییر را دارد و بنابراین یک مزیت رقابتی ایجاد کرده یا مزیت رقابتی موجود را حفظ می کند. یک رهبر تحول گرا ، تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشم اندازی هم برای مدیران و هم کارکنان خلق می‌کند (مطلبی اصل ، 2007). سازمانهای موفق و شکوفا در سده حاضر سازمانهایی هستند که توانایی انطباق ، با ویژگیهای عصر حاضر را داشته باشند. مهمترین منابع مزیت رقابتی برای سازمان ها در عصر حاضر ، عبارتند از: مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقی ، مشارکت ، روابط ، خلاقیت و نوآوری ، انعطاف پذیری و انطباق ، تفکر سیستمی و مدیریت پیچیدگی وآشوب است.

رهبران برای هدایت اثر بخش سازمان هایشان در یادگیری و به کارگیری این توانایی ها نیازمند سه نقش خلاق در الگوی جدید رهبری هستند که عبارتند از:

1. هنرمندی اجتماعی ؛ به افرادی گفته می شود که دارای مهارت مشاوره ، رهبری و هدایت پارادایم ها ، ارزش ها وقوانین در حال تغییر و سازماندهی جوامع و سازمان هایشان باشند.

2. بینش و بصیرت معنوی ؛ کسانی هستند که جهان پیرامون انسانها و نقشهای آنان را به درستی تفسیر می کنند ومعنا ، هدفمندی الهام و بینش تازه ای در مورد انسان فراهم می سازند.

3. نوآوری فرهنگی ؛ افرادی هستند که پیشگام و پشتیبان ایده‌ها ، ارزشها ، مصنوعات و سبکهای زندگی جدید در جامعه و دنیای کاری هستندو استعدادها و توانایی های افراد را برای ایجاد تغییرات کشف می کنند و شناسایی و پرورش می دهند.

بعضی از رهبران استثنایی در گذشته ، ممکن است یک یا چند مورد از این قابلیت‌ها را داشته اند اما به هر حال رهبران جهان در حال تغییر معاصر ، به این قابلیت‌ها و توانایی ها ، به عنوان بخشی از وظایف شغلی برای موفقیت در عصر حاضر نیاز دارند(نورعلیزاده ، 2009). سازمان ها جهت مبارزه با دنیای متغیر وپویایی که آن ها را احاطه کرده است بایستی قادر باشند استراتژی هایی را جهت هدایت و کنترل این تغییرات به مدد رهبران تحول گرا ایجاد نمایند. لذا از مقایسه فعالیت های رهبران تحول گرا وسنتی درمی یابیم با وجود تغییر وتحولات وناپایداری ها وعدم اطمینان محیطی که بر سازمان ها تاثیر گذارند. نیازبه رهبران تحول گرا است تا شاهد افزایش عملکرد در سازمان ها باشیم. رهبری تحول گرا می کوشد تا با ایجاد فرصت های خوب جهت بهبود عملکرد سازمان های امروزی که قادر به توقف روند سرعت تغییرات نیستند در جهت پیش بینی تغییرات محیطی عمل کند. سازمان ها برای موفقیت نیازمند رهبران تحول گرا هستند تا انگیزه تحول را ایجاد و با سرمایه گذاری مداوم در توسعه کارکنان چشم اندازی مطلوب پیش روی افراد درجهت رسیدن به آرمان های مطلوب ترسیم نمایند.


برچسب ها: چالش های پیش روی سازمان ها و رهبری تحول گرا ، The challenges facing organizations and transformational leaders ،
آخرین ویرایش: - -